Mik

Mik Deboes
Mik Deboes volgde een opleiding tot muziekleraar aan het Lemmensinstituut in Leuven. Bij De Zingende Brug zorgt hij voor de muzikale interpretatie en directie van de liederen. Hij heeft zich bekwaamd in piano- en gitaarbegeleiding van zeer diverse volksmuziekstijlen. Verder componeert hij bewerkingen voor koor en klein ensemble.


Mik Deboes is dirigent van het vocaal ensemble Caleidoscoop en het gemengd koor Orpheus te Leuven. Hij leidt geregeld cursussen met wereldmuziek voor Wisper, culturele centra enz. Als singer-songwriter heeft hij een overwegend Nederlandstalig repertoire opgebouwd.

Mik Deboes

W. Coosemansstraat 36

B-3010 Kessel-Lo

Tel/fax 016 26 13 91

mik@dezingendebrug.be